Mājas > Jaunumi > Nozares ziņas

Gāzes plīts termopāra un drošības solenoīda vārsta zināšanas

2021-09-08

Termopāra savienojums (galva) tiek ievietots augstas temperatūras liesmā, un radītais elektromotora spēks tiek pievienots pie gāzes vārsta uzstādītā drošības solenoīda vārsta spolei caur diviem vadiem. Solenoīda vārsta radītais sūkšanas spēks absorbē armatūru solenoīda vārstā, lai gāze caur gāzes vārstu plūst uz sprauslu.

Ja liesma nodziest nejaušu iemeslu dēļ, termopāra radītais elektromotora spēks pazūd vai gandrīz pazūd. Arī solenoīda vārsta iesūkšana pazūd vai ievērojami vājinās, armatūra tiek atbrīvota atsperes iedarbībā, uz tā galvas uzstādītais gumijas bloks bloķē gāzes atveri gāzes vārstā, un gāzes vārsts tiek aizvērts.

Tā kā termopāra radītais elektromotora spēks ir salīdzinoši vājš (tikai daži milivolti) un strāva ir salīdzinoši maza (tikai desmitiem miliampru), drošības elektromagnētiskā vārsta spoles sūkšana ir ierobežota. Tāpēc aizdedzes brīdī ir jānospiež gāzes vārsta vārpsta, lai armatūrai piešķirtu ārēju spēku pa aksiālo virzienu, lai armatūra varētu absorbēties.

Jaunais valsts standarts nosaka, ka drošības solenoīda vārsta atvēršanās laiks ir 15 sekundes, bet ražotāji to parasti kontrolē 3 ~ 5S robežās. Drošības solenoīda vārsta izlaišanas laiks ir 60s robežās saskaņā ar valsts standartu, bet ražotājs to parasti kontrolē 10 ~ 20s laikā.

Ir arī tā sauktā "nulles otrās palaišanas" aizdedzes ierīce, kas galvenokārt izmanto drošības solenoīda vārstu ar divām spolēm, un tikko pievienota spole ir pievienota aizkaves ķēdei. Aizdedzes laikā aizkaves ķēde ģenerē strāvu, lai vairākas sekundes noturētu solenoīda vārstu aizvērtā stāvoklī. Tādā veidā, pat ja lietotājs uzreiz atlaiž roku, liesma neizdzisīs. Un parasti drošības aizsardzībai paļaujieties uz citu spoli.

Liela nozīme ir arī termopāra uzstādīšanas pozīcijai, lai degšanas laikā liesmu varētu labi izcept līdz termopāra galvai. Pretējā gadījumā nepietiek ar termopāra radīto termoelektrisko EMF, drošības solenoīda vārsta spoles iesūkšana ir pārāk maza, un armatūra nevar tikt absorbēta. Attālums starp termopāra galvu un uguns pārsegu parasti ir 3 ~ 4 mm.